A Jógáról

Itt az ideje tisztázni egy komoly félreértést.
A jóga igazából nem tornagyakorlat, pontosabban elsősorban nem az.
A jóga egy út, melynek csupán egy állomása a testgyakorlatok alkalmazása.
A jóga spirituális ösvény, mely a hétköznapi kézzelfogható konkrét dolgoktól indul és célja minden esetben valamiféle transzcendens tapasztalás.
A különböző jógarendszerekben az út, amin a gyakorló elindul hasonló állomásokból áll, a különbség csupán az, hogy ezt az utat milyen állomásokra osztják. A legáltalánosabb osztályozás nyolc részre tagolja. Szanszkritul a nyolc úgy hangzik ’asta’, a rész pedig ’anga’. Tehát ezt a felosztást nevezik astánga jógának.
Hogy mik ezek az állomások?
Igyekszem rövidre fogni, ígérem :)
Yama: Alapvető erkölcsi elvek
Niyama: Pozitív életvezetési szokások
Ásana: Testgyakorlatok – A nyugati világ ezt nevezi jógának
Pránáyáma: Légző gyakorlatok
Pratyáhára: Az érzékszervi tapasztalatok külső ingerektől való „visszahúzása”, befelé terelése.
Dhárana: Koncentráció, tudati összpontosítás
Dhyána: Meditáció, az összpontosított tudatállapot kiterjesztése és fenntartása
Samádhi: A tudat lecsendesítésének, illetve egyhegyű éberségének azon szintje, ahol a tér és idő érzékelése megszűnik és tágasabb tudati dimenziók megtapasztalása is lehetővé válik.
Voltaképpen a jóga, eredeti értelmében maga az út a hétköznapi fizikai testi tapasztalatainktól, a belső csend eléréséig.
Első feladatunk tehát testünk felfedezése, tudatos megismerése és jólétének biztosítása! Helyes táplálkozással, megfelelő mozgással és jó légzéstechnikával! Ez adja az alapot a mélyebb tudati tapasztalatok eléréséhez.